Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
12:30
3207 67f0
Reposted fromlewerence lewerence viabanshe banshe

October 10 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
19:56
19:54
2548 bd9b 500
szpieg-z-krainy-deszczowcow
19:41
19:40
9904 aba2

Who did this

Reposted frommyry myry viabanshe banshe
19:38
4756 8850 500
Reposted fromthetemple thetemple viabanshe banshe
szpieg-z-krainy-deszczowcow
19:38
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viabanshe banshe

October 05 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
06:28
4905 4515
szpieg-z-krainy-deszczowcow
06:22
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viaproof proof
szpieg-z-krainy-deszczowcow
06:16
2614 8b6e 500
Zawsze.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
szpieg-z-krainy-deszczowcow
06:16
- Wszystko w porządku?
Nie odpowiadam. Smutne przyszło kilka chwil temu i rośnie. Jeśli otworzę usta, to smutne wyjdzie.
— Robert Rient "Świadek"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
szpieg-z-krainy-deszczowcow
06:14
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz.
— Sara

October 01 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
07:23
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viadivi divi
szpieg-z-krainy-deszczowcow
07:22
0671 ea00 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadivi divi
szpieg-z-krainy-deszczowcow
07:19
W depresji najpierw traci się kontakt z innymi ludźmi, a później z samym sobą traci się kontakt.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianezavisan nezavisan
07:18
4182 8bb9 500
Reposted fromSkydelan Skydelan
szpieg-z-krainy-deszczowcow
07:16
Reposted fromFlau Flau vianami nami
07:16
0037 cd0d

blkkkfloyd:

Untitled on We Heart It.

Reposted fromwestwood westwood vianami nami

September 30 2017

21:24
Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa.
— Halina Poświatowska
21:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl