Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
21:51
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viabanshe banshe
szpieg-z-krainy-deszczowcow
21:46
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viabanshe banshe
21:28
9351 aae2 500

megbiediger:

It’s the Pope

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viabanshe banshe
szpieg-z-krainy-deszczowcow
21:22

April 17 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
21:48
2665 f6ae
szpieg-z-krainy-deszczowcow
21:30
1190 36a8
Reposted fromcorvax corvax vialaluna laluna
szpieg-z-krainy-deszczowcow
21:29
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viaohhh ohhh
szpieg-z-krainy-deszczowcow
21:25
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaczekoladowysen czekoladowysen
szpieg-z-krainy-deszczowcow
21:25
9523 d969 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaczekoladowysen czekoladowysen
szpieg-z-krainy-deszczowcow
21:09
- Nie odczuwasz przyjemności podczas seksu, jeśli nie kochasz tej osoby, jest nawet określenie na to.
- Katolicyzm?
— Rozmowy z siostrą

April 16 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
21:02
1066 196f 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabanshe banshe
szpieg-z-krainy-deszczowcow
19:22
Nie był szczęśliwy, ale nawet jeśli tego nie zaakceptował, to przynajmniej tolerował. Kiedy się coś toleruje, najpierw to coś staje się znośne, a wkrótce zupełnie normalne i zwyczajne. I w tej zwyczajności, pogodzony ze swoim losem trwał.
— "Los powtórzony"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viabanshe banshe
szpieg-z-krainy-deszczowcow
19:19
6836 8364
Reposted frompelnaironii pelnaironii viabanshe banshe
szpieg-z-krainy-deszczowcow
19:14
7508 6e42 500
Reposted fromyouatemyenchilada youatemyenchilada viabanshe banshe

April 15 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:53
4507 9bb5 500
szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:53
Gdy się odechciewa żyć, nie znaczy to wcale, że się chce nie żyć.
szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:51

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viajustjustjust justjustjust
szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:50
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers
szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:50
szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:50
1076 ed10 500
Reposted fromoll oll viabe-awesome-today be-awesome-today
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl