Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:31
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
szpieg-z-krainy-deszczowcow
18:40
szpieg-z-krainy-deszczowcow
18:39
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute vianoquestions noquestions
szpieg-z-krainy-deszczowcow
18:38
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viasilence89 silence89
szpieg-z-krainy-deszczowcow
17:40
6488 ad48 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

June 21 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:41
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:40
    - Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny!
A potem ktoś przychodzi i pyta: 'Jak się dziś czujesz?' I zaraz okazuje się, że okropnie.
     
— ''Kubuś Puchatek''
Reposted frompiepszoty piepszoty vianyaako nyaako
szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:39
9527 1c0a
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viajethra jethra
szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:39
- What do you want?
  - You. I want you. May I please have you?
— The Pretty One (2013)
Reposted frommoviequotes moviequotes viajethra jethra

June 20 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
10:47
8361 680e
Reposted fromredux redux viackisback ckisback

June 19 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
15:42
Sprawiał, że śmiałam się w świecie, który doprowadzał mnie do łez.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viabanshe banshe

June 18 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
10:43

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

June 17 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
13:13
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawrazliwa wrazliwa
13:08
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viainyou inyou
szpieg-z-krainy-deszczowcow
13:05
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viainyou inyou
szpieg-z-krainy-deszczowcow
13:02
5145 b82b 500
Reposted fromoll oll viamirabell mirabell
szpieg-z-krainy-deszczowcow
11:07
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viamrpaf mrpaf
szpieg-z-krainy-deszczowcow
09:52
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viamojanazawsze mojanazawsze
szpieg-z-krainy-deszczowcow
09:09
Masz ten czar nienabyty, niewyćwiczony i dla większości śmiertelników nieosiągalny. Talent, który jest poza sztuką, poza aktorstwem i poza literaturą. Na czym to dokładnie polega nie wie nikt, z grubsza polega to na tym, że każdy kto się z Tobą zetknie, chce z Tobą być, chce z Tobą obcować, chce słuchać tego co mówisz i bez względu na to czy kobietą jest czy mężczyzną – chce mieć z tobą miłość. O sprawie duchowej teraz mówię, nie o zewnętrznych gestach. 
— Jerzy Pilch
Reposted fromretro-girl retro-girl viamojanazawsze mojanazawsze

June 15 2017

12:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl