Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:28
9142 f03e
Reposted fromChibichan Chibichan viabanshe banshe
szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:22
1182 c394
Reposted fromiamstrong iamstrong viabanshe banshe
szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:05
Codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
Reposted fromnotenough notenough viabanshe banshe

May 21 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:13
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:07
Rozciągnęła wokół siebie granicę, której nikomu nie pozwala przekroczyć. Wielokrotnie ludzie podziwiają ją za to, co osiągnęła i co robi. Jaka jest. A ona widzi tylko to, czego nie udało się zrobić. Każdego dnia musi udowadniać sobie, że jest coś warta. Rozumiesz? Nie komuś, sobie!
— Agnieszka Płoszaj - "Czarodziejka"
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:06
1582 0bf6 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viabanshe banshe
szpieg-z-krainy-deszczowcow
21:08
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamojanazawsze mojanazawsze

May 19 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
18:16
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viamojanazawsze mojanazawsze
szpieg-z-krainy-deszczowcow
18:15
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viamojanazawsze mojanazawsze

May 18 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
21:33
0687 33f3
Reposted fromsarazation sarazation viamojanazawsze mojanazawsze
szpieg-z-krainy-deszczowcow
21:32
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdybam gdybam
szpieg-z-krainy-deszczowcow
17:33
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viabanshe banshe
szpieg-z-krainy-deszczowcow
14:09
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
14:08
1705 06eb 500

May 15 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
12:32
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima viabanshe banshe
12:32
5564 6db7 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabanshe banshe
szpieg-z-krainy-deszczowcow
11:42
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viagdybam gdybam

May 14 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
11:05
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viamojanazawsze mojanazawsze
szpieg-z-krainy-deszczowcow
10:32
Samotna i zła
Jakbyś z planety była zimnej
Tak to długo trwa,
że nikt nigdy nie znał ciebie innej
Daleka jak sen
Wciąż nie dostrzegasz spraw i ludzi
A gdzieś czeka ten,
który kiedyś wreszcie cię obudzi
— Bo chociaż tak krótko to tak dobrze mnie znasz.

May 12 2017

22:02
0332 cb92

When you are a wifi genius

Reposted frommyry myry viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl