Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

szpieg-z-krainy-deszczowcow
18:36
5811 116e 500
Reposted fromMtsen Mtsen viagdybam gdybam
szpieg-z-krainy-deszczowcow
18:31
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
Reposted fromaillie aillie viagdybam gdybam
szpieg-z-krainy-deszczowcow
18:31
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viagdybam gdybam
szpieg-z-krainy-deszczowcow
18:27
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— Dorota Masłowska
Reposted frompasazerka pasazerka viagdybam gdybam
szpieg-z-krainy-deszczowcow
18:27
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viagdybam gdybam
szpieg-z-krainy-deszczowcow
18:27
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viagdybam gdybam

March 28 2018

szpieg-z-krainy-deszczowcow
20:12
szpieg-z-krainy-deszczowcow
17:39
Reposted fromFlau Flau viakotfica kotfica
szpieg-z-krainy-deszczowcow
17:37
0107 74be
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
szpieg-z-krainy-deszczowcow
17:29
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viagdybam gdybam
szpieg-z-krainy-deszczowcow
17:29
Żeby wszystko nam wyszło na plus 
I naprawdę mieć wszystko wygodne 
Na emocje niech opadnie kurz
Nie rozmienić swych uczuć na drobne
Żeby wszystko nam wyszło na plus
By nie stracić kontroli nad losem
— Paluch - Zimne ognie
Reposted fromaggape aggape viagdybam gdybam

March 26 2018

szpieg-z-krainy-deszczowcow
10:15
7183 4900 500
Reposted fromsavatage savatage viapulchritudo2 pulchritudo2
szpieg-z-krainy-deszczowcow
10:13
4102 9f92 500
Reposted fromsavatage savatage viamyszkaminnie myszkaminnie

March 25 2018

szpieg-z-krainy-deszczowcow
13:44

baby elephants (via lovedbythesavior.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaAnnju Annju

March 24 2018

szpieg-z-krainy-deszczowcow
19:58
5351 1606 500
Reposted frommyrla myrla viasilence89 silence89

March 22 2018

szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:56
Reposted fromagridoce agridoce viapiehus piehus
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:51
9456 0664 500
Grzechy
Reposted fromdobry dobry viapiehus piehus
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:42
7615 45dc
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
22:31
8859 5b08 500
Reposted frombreakings breakings viatworcze tworcze
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:28
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viagdybam gdybam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl