Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

szpieg-z-krainy-deszczowcow
23:11
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaaskman askman
szpieg-z-krainy-deszczowcow
23:04
Brak snu to nic, problem to chcieć po nim żyć.
Reposted fromorchis orchis viajointskurwysyn jointskurwysyn
23:00
2281 7dd5
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viatoniewszystko toniewszystko
szpieg-z-krainy-deszczowcow
23:00
9641 99e8 500
Reposted fromslodziak slodziak viatoniewszystko toniewszystko
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:59
3641 4273 500
22:53
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:52
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:52
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:47
8099 c799 500
Reposted fromMakeMePurr MakeMePurr viaZircon Zircon
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:44
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir
22:43
3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 viagdybam gdybam

November 21 2017

21:00
Nie muszę patrzeć ci w oczy żeby wiedzieć, że coś nie gra.
— Miuosh - “Pluję na to” (via polski-rap-cytaty)
Reposted fromsoplica soplica viagdybam gdybam

November 12 2017

22:25
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:24
5219 fc5d 500
'Kasai' by Joseph Biwald
Reposted fromvolldost volldost viadivi divi
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:23
4939 573c
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:22
4918 2207 500
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:21
9515 21c4 500
22:20
3657 fcfe 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viatoniewszystko toniewszystko
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:19
3320 9bd3
szpieg-z-krainy-deszczowcow
22:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl